Velox Systems

Експерти в корпоративните технологии
Велокс ООД е компания с дългогодишен опит в областта на ИТ и мрежовата инфраструктура, техническата поддръжка, виртуализацията, IP телефонията и изграждането на кол центрове. Нашите клиенти са сред водещите компании в България и региона, включително големи търговски, финансови, производствени и ютилити организации.

Експерти в областта на ИТ инфраструктурата и ИТ поддръжката

Top

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И “ОБЛАЧНИ” РЕШЕНИЯ

ВелоксВИРТУАЛИЗАЦИЯ И “ОБЛАЧНИ” РЕШЕНИЯ

ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ И ЕКСПЕРТИЗА В СФЕРАТА НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯТА


 
Велокс залага на силата и потенциала на виртуализацията, използвайки технологии за виртуализация от Microsoft, VMWare, Proxmox и други световно признати доставчици.

 
ИТ виртуализацията представлява създаването на виртуални, а не физически сървъри, мрежа и други информационни ресурси. Без съмнение този подход увеличава значително възможностите за ефективно използване и скалиране на изчислителните ресурси. Виртуализацията се е наложила като основната технологична концепция зад “облачните” изчисления.

 

КОНСОЛИДИРАНЕТО НА НАЛИЧНИТЕ В КОМПАНИЯТА WINDOWS И/ИЛИ LINUX СЪРВЪРИ ИМА МНОГО ПРЕДИМСТВА, КОИТО ВКЛЮЧВАТ:

 

  • По-малък брой физически сървъри – можете да намалите разходите за хардуерна поддръжка.
  • Създавайки стратегия за консолидиране на сървърите, можете да използвате по-ефективно пространството във вашия център за данни.
  • Използвайки всяко приложение в неговия собствен “виртуален сървър”, можете да предотвратите възможността едно приложение да влияе на работата на друго, когато се правят ъпгрейди и промени.
  • Можете да създадете стандартна инсталация на виртуален сървър, която след това лесно да дублирате, спестявайки време за създаването на нови сървъри.
  • Можете да внедрите множество операционни системи на една единствена хардуерна платформа (Windows Server, Linux).


 

Използвайки предимствата на сървърната виртуализация, можете лесно да подобрите ефективността на вашето сървърно помещение или център за данни, както и да намалите значително цената за притежание на ИТ активи.