Velox Systems

Експерти в корпоративните технологии
Велокс ООД е компания с дългогодишен опит в областта на ИТ и мрежовата инфраструктура, техническата поддръжка, виртуализацията, IP телефонията и изграждането на кол центрове. Нашите клиенти са сред водещите компании в България и региона, включително големи търговски, финансови, производствени и ютилити организации.

Експерти в областта на ИТ инфраструктурата и ИТ поддръжката

Top

Дългогодишен опит в комплексните колцентър решения

ВелоксНовини Дългогодишен опит в комплексните колцентър решения

Дългогодишен опит в комплексните колцентър решения

През годините екипът на Велокс е реализирал множество комплексни решения за кол центрове за различни видове компании в България, включително лидери в своите браншове като Max Credit, Топливо газ, Българска издателска компания и други.

Използвайки водещи VoIP технологии като Cisco Unified Communications и Asterisk, нашия екип развива надеждни решения от корпоративен клас за кол центрове и контакт центрове.

Имаме сериозна експертиза в интеграцията на различни гласови, видео, email услугии и CRM платформи в завършени решения за контактни центрове, подобрявайки начина, по който компанните комуникират с техните клиенти и реализират своите маректингови и търговски камапнии.

Повече информация за кол център решенията ни е достъпна тук.

Velox Team