Velox Systems

Експерти в корпоративните технологии
Велокс ООД е компания с дългогодишен опит в областта на ИТ и мрежовата инфраструктура, техническата поддръжка, виртуализацията, IP телефонията и изграждането на кол центрове. Нашите клиенти са сред водещите компании в България и региона, включително големи търговски, финансови, производствени и ютилити организации.

Експерти в областта на ИТ инфраструктурата и ИТ поддръжката

Top

КОРПОРАТИВНА ИТ ПОДДРЪЖКА И АУТСОРСИНГ

ВелоксКОРПОРАТИВНА ИТ ПОДДРЪЖКА И АУТСОРСИНГ

Велокс оперира основно в България, но поддържа ИТ инфраструктура и в други държави. Ние предлагаме широк обхват от услуги, което ще даде възможност на компаниите да се фокусират върху основния си бизнес с увереността, че информационните технологии функционират гладко и сигурно.

 

КОРПОРАТИВНА ИТ ПОДДРЪЖКА И АУТСОРСИНГ:

 

Предоставяните от нас услуги обхващат пълния спектър от ИТ поддръжка, ИТ консултации, ИТ аутсорсинг, help desk услуги (бюро за помощ), възстановяване след инциденти и денонощна автоматизирана система за наблюдение до CIO ниво на консултиране, управлявани услуги, управление на активи и други услуги.

 

С нашите услуги за ИТ поддръжка можем да управляваме всекидневното функциониране на ИТ системи, осигуряваме дългосрочно консултиране по отношение на бизнес въпроси, свързани с ИТ, предотвратяваме възникването на проблеми, като при това предоставяме изключителни ползи.

 

ИТ АУТСОРСИНГ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 

За някои компании ангажирането на професионалист, който да отговоря за фирмените ИТ системи, може да бъде скъпо. Бюджетите невинаги позволяват назначаването на ИТ специалист и ако компанията Ви използва системи, данни и трябва да е в състояние да споделя документи, може да считате, че сте в положение, в което се нуждаете от ИТ специалист, но не можете да си позволите наемането на такъв при пълно или непълно работно време.

Ако не сте доволни от настоящия си доставчик на ИТ или капацитетът на вътрешния Ви екип е недостатъчен, ние бихме могли да помогнем.

 

Възможностите на екипа на Велокс се простират от поддръжка на отделни елементи на Вашето ИТ до пълно управление на ИТ активите и процесите в организацията. Убедени сме, че веднъж избрали Велокс, няма да ви се налага да търсите другаде.