Velox Systems

Experts In Corporate Technology
Velox Ltd. is a versatile company with strong expertise in the field of IT and network infrastructure, IT support, virtualization, IP telephony and call center projects. Our clients are some of the leading companies from Bulgaria and the region, including big trade, financial, manifacturing and utility organizations.

Experts In IT Infrastructure And Support

Top

Макс Кредит

VeloxМакс Кредит

Макс Кредит

Нашите проекти

Екипът на Велокс реализира мащабен кол център проект за финансовата компания Би енд Джи Кредит, известна със своята търговска марка Max Credit. В рамките на проекта е създаден иновативен кол център, който използва последните иновации в този клас решения и е способен да обезпечи динамичната работа на отделите по продажби, маркетинг и поддръжка на компанията за кредити.

Velox Team
Tags:
кол център, контакт център
June 19, 2018