Velox Systems

Experts In Corporate Technology
Velox Ltd. is a versatile company with strong expertise in the field of IT and network infrastructure, IT support, virtualization, IP telephony and call center projects. Our clients are some of the leading companies from Bulgaria and the region, including big trade, financial, manifacturing and utility organizations.

Experts In IT Infrastructure And Support

Top

Топливо газ

VeloxТопливо газ

Топливо газ

Нашите проекти

Велокс изгради цялостната национална мрежа на водещия доставчик на пропан – бутан в България – Топливо газ. Мрежата обезпечава комуникацията във всичките офиси на дружеството в страната. В рамките на проекта е създаден и кол център за обслужване на клиентите на енергийния гигант. Велокс осъществява и цялостната поддръжка на корпоративната информационна инфраструктура на Топливо газ.

Velox Team
Tags:
енергетика, Топливо газ
June 19, 2018