Velox Systems

Experts In Corporate Technology
Velox Ltd. is a versatile company with strong expertise in the field of IT and network infrastructure, IT support, virtualization, IP telephony and call center projects. Our clients are some of the leading companies from Bulgaria and the region, including big trade, financial, manifacturing and utility organizations.

Experts In IT Infrastructure And Support

Top

Archive

Velox (Page 2)

Свързаност на Scarabaeus Wealth Management AG

Международната компания за учредяване и управление на колективни инвестиционни схеми и модерно неокласическо управление на портфейли Scarabaeus Wealth Management AG се довери на българския системен интегратор Велокс за своите комуникации. Българският екип внедри IP телефонна централа, обезпечаваща със свързаност офисите на Scarabaeus в Лихтенщайн и...

Read More

Поликлиника България

Велокс завърши мащабен проект по изграждането на цялостната мрежова инфраструктура на Поликлиника България. Това включва корпоративната мрежа, безжична мрежа, изцяло базирана на Cisco оборудване, доставка на персонални компютри и др.   В рамките на проекта са инсталирани дванадесет суича, два рутера, както и Sophos UTM (Unified Threat...

Read More